Markkinoiden paras saatavilla oleva JETTA 2.0 seinärakenne

Vastuullisuus

Vastuullisuus

Jetta-Talo haluaa osaltaan edistää kestävän kehityksen yhteiskuntavastuuta (corporate social responsibility, corporate responsibility). Yritysvastuu on yrityksen toiminnan taloudellisuutta, luotettavuutta, sekä muuta yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja ympäristöä kunnioittavaa vastuullisuutta. Lait, asetukset, kansainväliset sopimukset ja suositukset ohjaavat toimintaamme. Haluamme kunnioittaa ihmisoikeuksia, arvioimme toiminnassamme ympäristövaikutuksia ja haluamme olla avoimia asianmukaisten selvitysten ja raportointien ym. muodossa.  Kuluttajaliitto 2024

 

Me Jetta-Talolla teemme vastuullisia koteja ja pyrimme edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Yrityksenä haluamme kantaa osamme ympäröivän yhteiskunnan taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta yhteiskuntavastuusta. YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteesta nostamme erityisesti esiin seuraavat 9 tavoitetta.              YK-liitto vastuullisuus 

TAVOITE 3.) Terveyttä ja hyvinvointia. Jetta-kodissa tulee olla terveellistä ja turvallista asua. Edistämme ja kehitämme jatkuvasti konseptiamme.

TAVOITE 4.) Hyvä koulutus. Koulutamme tarpeen mukaan työntekijämme asianmukaisesti omiin vastuutehtäviinsä.

TAVOITE 5.) Sukupuolten välinen tasa-arvo. Haluamme, että työpaikalla vallitsee sukupuolten välinen tasa-arvo. Rekrytoidessamme henkilökuntaa, valinta kuhunkin tehtävään perustuu tasapuolisuuteen sukupuolesta riippumatta.

TAVOITE 7.) Edullista ja puhdasta energiaa. Jetta-Talo hankkii kaiken talovalmistuksessa käyttämänsä energian luonnonsuojeluliiton sertifioiman EKOenergian mukaisesti.

TAVOITE 8.) Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua. Tavoitteemme on kaikin mahdollisin tavoin edistää työhyvinvointia ja -turvallisuutta noudattamalla turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä ohjeistuksia ja määräyksiä. Taloudellisella yritys- ja yhteiskuntavastuulla pyrimme tekemään kannattavaa yritystoimintaa. Maksamme veroja asianmukaisesti. Yrityksen talousvastuu heijastuu ympäröivään yhteiskuntaan mm. työpaikkojen säilymisenä. Haluamme kantaa kortemme kekoon oman sosiaalisen ympäristön ja seutukunnan hyvinvoinnin edistämiseksi.

TAVOITE 11.) Kestävät kaupungit ja yhteisöt. Energiatehokas ja ekologinen koti on yksi tärkeimpiä tekijöitä kestävämmän asumisen tulevaisuuden rakentamisessa.  JETTA 2.0 seinärakenteen U-arvo on 0,13, joka tarkoittaa, että rakenteemme energiatehokkuus on huippuluokkaa. Edistyksellisen rakenteen lisäksi edistämme ja tutkimme jatkuvasti rakenteemme kehittämistä. Teimme esimerkiksi hiljattain tuoreen palokokeen JETTA 2.0 rakenteelle.

TAVOITE 12.) Vastuullista kuluttamista. Jetta-kodit on tehty kestämään aikaa. Oma JET-Puun saha mahdollistaa puuaineksen hankinnan läheltä. Puumateriaali on lähellä tuotettua ja laadukasta. Jatkojalustus tapahtuu viereisellä tontilla. Käyttäessämme oman sahan kotimaista puumateriaalia suosimme suomalaista puuta ja säästämme samalla rahti- ja logistiikkakustannuksissa. Tuotteemme on pitkäikäinen, mutta kierrätettävissä. Panostamme laatuun kaikessa materiaalihankinnassa. Kehitämme jatkuvasti mm. hukan hyödyntämistä ja kierrätykseen liittyviä seikkoja.

TAVOITE 13.) Ilmastotekoja. Kehitämme koko ajan toimintatapojamme. Haluamme käytettävissä olevin keinoin edistää kestävää kehitystä, ekologisuutta ja vastuullisuutta. Tavoitteemme on etsiä jatkuvasti keinoja vähentää toiminnastamme johtuvia hiilidioksidipäästöjä. Toivomme samaa vastuullisuutta myös yhteistyökumppaneiltamme.

TAVOITE 15.) Maanpäällinen elämä. Jetta-Talo ja JET-Puu haluaa toimia niin, että toiminta on maaekosysteemiä suojelevaa, metsän kestävää käyttöä ja luonnon ekosysteemin ja monimuotoisuuden säilymistä edistävää. JET-Puu huomioi ympäristön ja arvot sekä raaka-aineen hankinnassa, tuotteen valmistuksessa, että tuotteen toimituksessa loppukäyttäjälle saakka. Raaka-aine hankitaan toimittajilta, joilla on sertifioitu puun alkuperäisketjun seurantajärjestelmä. Sahan toiminnassa noudatetaan puun alkuperäisketjun standardeja sekä ILO:n julkistuksen työelämän perusperiaatteita ja oikeuksia.

Energiatehokas ja ekologinen

Ota yhteyttä tai kysy lisää

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.