Markkinoiden paras saatavilla oleva JETTA 2.0 seinärakenne

Tutkitusti energiatehokkain ja tiivein

Vertia palkitsi perjantaina 26.1. 2024 tutkitusti tiiveimmät talotoimittajat. Rakennuksen ulkovaipan ilmatiiveys vai­kut­taa ta­lon ra­ken­nus­fy­si­kaa­li­seen toi­mi­vuu­teen, si­säil­man ter­veel­li­syy­teen ja ener­gia­te­hok­kuu­teen.

Vertia palkitsi perjantaina 26.1.2024 tutkitusti tiiveimmät talotoimittajat. Rakennuksen ulkovaipan ilmatiiveys vai­kut­taa ta­lon ra­ken­nus­fy­si­kaa­li­seen toi­mi­vuu­teen, si­säil­man ter­veel­li­syy­teen ja ener­gia­te­hok­kuu­teen. Hy­vä tii­veys saa­vu­te­taan hyvällä suunnittelulla ja huo­lel­li­sel­la ra­ken­ta­mi­sel­la, joten palkinto kertoo laajemminkin talotoimittajan laadukkuudesta.

Vuonna 2023 mitattujen Jetta-Talojen ilmanvuotoluku oli keskimäärin 0,37, kun se yleisesti omakotitaloissa oli 0,87.
Lähde: Vertia
Palkinnot perustuvat Vertian tekemiin tiiveysmittauksiin. Vuonna 2023 Vertia mittasi n. 1800 pientalon tiiveyden, joka vastasi noin 40 prosenttia vastaavalla aikavälillä rakennetuista taloista. Palkitut olivat omassa kategoriassaan keskimäärin tiiveimpiä. Ra­ken­ta­mi­sen laa­tu Suo­mes­sa on pa­ran­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti tii­vey­den osal­ta rei­lun kym­me­nen vuo­den mit­taa­mi­sen ai­ka­na. Nyt pal­ki­tut ta­lo­toi­mit­ta­jat ovat vii­me vuo­den mit­taus­tu­los­ten pe­rus­teel­la edel­lä­kä­vi­jöi­tä, ja jo­kai­nen on tut­ki­tus­ti kil­pai­lu­luok­kan­sa pa­ras.
Laa­tu on kui­ten­kin pa­ran­tu­nut kaut­ta lin­jan myös muil­la toi­mi­joil­la, Vertian toimitusjohtaja To­pi Jo­ki­nen sa­noo. Rakenna & Remontoi -messujen palkintojen jakotilaisuudessa palkinnot vastaanottivat Lammin myyntijohtaja Matti Hautamäki, Kiiruna Talojen myyntijohtaja Pentti Sutinen ja Jetta-Talojen toimitusjohtaja Tero Hietaniemi.

Lue lisää:

Talounelmat todeksi – liity unelmalistalle

Lähde matkalle kohti talounelmiesi toteuttamista. Liity Unelmalistalle ja lähetämme sähköpostiisi inspiraatiota, hyötytietoa sekä ajankohtaisia kampanjoita. Voit poistua listalta milloin haluat.

"*" näyttää pakolliset kentät

Minulla on jo tontti
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Ota yhteyttä tai kysy lisää

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.